GARANCIJA NA KUPLJENE PROIZVODE

Dragi naši kupci/korisnici,

Na sve naše mobilne telefoneopremu i televizore koje ste kupili imate garanciju. Ukoliko imate bilo kakav problem, tu smo da Vam pomognemo.

Garantni rok za sve mobilne telefone i televizore je MINIMUM 24 meseca.

Za sve informacije i pitanja, na raspolaganju Vam je naše odeljenje za reklamacije, koje možete dobiti preko centrale 011/20-80-555 ili putem mail adrese
reklamacije@biznet.rs

Molimo da pročitate sve uslove i procedure, kako bi obezbedili najviši kvalitet usluge i zadržali garanciju Vašeg zadovoljstva.

  • GARANCIJA

Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od momenta kupovine robe. Za artikle čiji je period garancije duži od 24 meseca, Prodavac je dužan da izda  garantni list od dobavljača. Prodavac je dužan da u slučaju ne saobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnim materijalom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), futrole, zaštitne maske i folije,… Garancija na sve te proizvode je 6 meseci, ukoliko proizvođač ili dobavljač nije drugačije propisao.

Pravo na adekvatnu reklamaciju i besplatan servis od strane Prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja artiklom i njegovim korišćenjem koje nije shodno uputstvu za upotrebu. Takođe i u slučaju da su izvršene bilo kakve prepravke, servisi ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica ili servisa.

BizNet garantuje za visok kvalitet svih proizvoda iz naše ponude.

  • REKLAMACIJA

Shodno periodu u kome je nastao kvar, postoje različite procedure reklamacija na ispravnost i funkcionalnost proizvoda.

  1. DOA – Dead on Arrival je reklamacija na artikal prilikom prve upotrebe

To obuhvata sledeće:

a.) isporučeni proizvod je sa oštećenjima, nedostaju mu delovi (nije kompletan), ne odgovara specifikaciji. Problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što se proverava roba i ukoliko nešto nije u redu, odmah se prijavljuje neispravnost. Ako paket koji Vam je pristigao ima bilo kakva oštećenja možete odbiti prijem pošiljke, jer ukoliko šteta bude ustanovljena tek nakon isporuke i otvaranje paketa – reklamacija neće biti prihvaćena.

b.) ako tokom prvog puštanja u rad ustanovite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas momentalno obavestite – kontaktiranjem telefonom ili slanjem mail-a sa detaljnim opisom problema i Vašim kontaktom.

  1. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost uređaja.

Kod ovog slučaja, kontaktirate nas putem telefona ili mail-a, kako bi organizovali kurirsku službu da preuzme uređaj. Takođe imate pravo da uređaj reklamirate i direktno u ovlašćenom servisu. Podatke o ovlašćenim servisima možete pročitati u garanciji ili se informisati preko našeg Call centra.

3. Reklamacija u slučaju da je pošiljka oštećena

Ukoliko Vam uređaj koji ste kupili stigne oštećen, imate pravo da ne primite pošiljku. Ukoliko naknadno utvrdite da je uređaj unutra oštećen prvo je potrebno da u roku od 24 sata od prijema pošiljke pozovete Call centar Post expressa na broj 011/3-607-607 kako bi uložili reklamaciju i sačinili zapisnik o tome, a zatim nas obavestite o tome.

Servisiranje i povraćaj novca

Kod uređaja koji nisu bili ispravni pri pokušaju prvog puštanja u rad (DOA), obavezno je da prvo ovlašćeni servis proveri opravdanost reklamacije i da li su reklamirani uređaji vraćeni kompletni pre nego što se izda nalog za zamenu uređaja ili povrata novca. Od momenta dostave uređaja u ovlašćeni servis počinje da teče rok od 15 dana za odgovor po Vašoj reklamaciji. Mi se uvek trudimo da sve reklamacije rešavamo u najkraćem mogućem roku, i sa ovlašćenim servisima smo u stalnoj komunikaciji kako bi proces ubrzali.

Reklamacija na ispravnost i funkcionalnost uređaja za koji se utvrdilo da nije bio ispravan prilikom prvog paljenja (DOA), biće prihvaćena samo ako se uređaj vratio kompletan, neoštećen, u fabričkoj kutiji i ako je ovlašćeni servis potvrdio vašu reklamaciju.

BizNet zadržava sva prava korigovanja cena tako da, ako ste kupili uređaj po jednoj ceni, a nakon toga je cena smanjena – nemate prava na povraćaj novca u  razlici cene.

Ukoliko artikal koju ste kupili nije odgovarajući, reklamaciju rešavamo u dogovoru sa Vama zamenom artikla ili povratom novca. Tom prilikom, kako bi adekvatno i u najkraćem roku zamenili proizvod ili uradili povrat novca, potrebno je da nam prvo pošaljete nazad artikal koji nije odgovarajući, kako bi Vam ga zamenili ili uradili povrat novca. Tom prilikom je OBAVEZNO da nam pošaljete nazad fiskalni račun, obzirom na našu zakonsku obavezu vraćanja fiskalnog računa prilikom procedure storniranja istog.

Prilikom reklamacije uređaja kupac je dužan:

a) da reklamirani uređaj pošalje o svom trošku dostavnom službom direktno na adresu BizNet-a ili u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Originalna ambalaža nije obavezna da bi prihvatili reklamaciju.

b) da BizNet-u ili ovlašćenom servisu podnese na uvid kopiju računa (i garantni list kada je saobraznost duža od 24 meseca)

c) da ovlašćenom servisu detaljno opiše neispravnost kao i opis sredine i uslova u kojoj je aparat radio kada je došlo do kvara;

d) Sve informacije o statusu uređaja koji je na servisiranju kupac dobija na brojeve telefona ovlašćenog servisa ili putem našeg call centra.

  • SERVIS

Kako bi BIZNET održao poslovanje na najvišem nivou, a u isto vreme kako bi svi izbegli dodatne troškove, zajedno ćemo poštovati procedure slanja uređaja na servis.

Ako je u toku korišćenja i eksploatacije uređaja nastao kvar koji nije prouzrokovan nepravilnim korišćenjem, isti možete doneti u ovlašćeni servis, na adresu BIZNET poslovnica ili nas kontaktirati kako bi mi organizovali preuzimanje uređaja i slanje u ovlašćeni servis. Ukoliko se utvrdi od strane ovlašćene osobe ili ovlašćenog servisa da je do kvara došlo nepravilnim korišćenjem, prepravkama ili neovlašćenim popravkama, saglasni ste da snosite troškove popravke i transporta.

Fizički oštećeni uređaji, kao i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju prava na reklamaciju, besplatan servis kao i besplatno preuzimanje uređaja, jer Prodavac nije odgovaran za kvarove koji su nastali oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, tada rizik prelazi na samog kupca.

U slučaju fizičkih oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odluči da odustaje od popravke dužan je da sam reguliše sve nastale troškove. U tom slučaju svaki vid dodatnih troškova ne snosi Prodavac.

Kupovinom uređaja preko našeg portala, smatramo da ste sve gore navedene uslove pročitali i da ste sa istim saglasni. Molimo Vas da se gore navedene procedura poštuju, jer je u obostranom interesu da se sve reklamacije i servis rešavaju u najkraćem mogućem roku.